Rampa d'acces a vivenda

A Urbanització les Teules